Home Hageplan, info/pris Hagedesign Hageplaner, eks. Hagestell og trender Vestfold Hagedesign Kontakt oss

 

Hageplan - informasjon og priser

 

Idètime og befaring = trinn 1
En idétime er et møte med hageeierne og en befaring på eiendommen. Dette er en diskusjonstime hvor Vestfold Hagedesign hører på hageeiers ønsker og utfordringer og gir praktiske og estetiske forslag om planløsning, material- og plantevalg. Det utføres en spontan analyse med umiddelbare forslag over hva som kan gjøres med utearealet. Man kan selv notere ned forslagene eller så kan Vestfold Hagedesign utarbeide en rapport med anbefalingene for hagen. Rapporten inkluderer også 'en oppskrift på grønne fingre' og generelt vedlikehold av hagen. Rapporten gir et tillegg i pris med en til to timers arbeid (timespris er kr.750+mva). En idètime er en 1.gangs konsultasjon og er alltid utgangspunktet for utførelsen av en hageplan.
Pris: kr 1.500 +mva

Hageplan, overordnet = trinn 2
Du kan få en hageplan for hele eller deler av hagen. Se eksempler på hageplaner her. Prosjektet starter med innhenting av kommunale grunnkart over eiendommen. Så foretas det registrering, dvs. ca. oppmålinger og fotografering av dagens situasjon med ulike elementer i hagen/uterommet. Klimaforholdene på stedet kartlegges. Det utarbeides en hageplan med overordnede forslag til hageromløsninger/planløsninger og plante- og materialvalg. NB! På dette stadiet lages det ikke detaljerte planteplaner. Planen leveres normalt i målestokk 1:100. Plantegningen leveres fargelagt slik at du får et godt inntrykk av de ulike elementene i planen. Hageplanen leveres med en rapport om anbefalingene for uterommet, bilder av plantene, inspirasjonsbilder av forslagene i planen, eventuelle snitt-tegninger, råd om beplanting, vanning og vedlikehold fremover. Se bildet øverst til høyre på denne siden som viser innholdet i pakken du mottar (unntatt plantelisten).
Pris: ca. kr. 10.000 +mva (avhengig av oppdragets størrelse og kompleksitet)

Hageplan, komplett = trinn 3
Som over. I tillegg utarbeides detaljerte planteplaner og plantelister. Se bildet øverst til høyre på denne siden som viser innholdet i pakken. Hageplanen som inkluderer planteplaner i m 1:100 eller 1:50 der det er hensiktsmessig, kan sendes videre til en eller flere anleggsgartnere som har et godt utgangspunkt for å gi et tilbud på pris/anbud for hele eller deler av planen for praktisk utførelse.
Pris: ca. kr 15.000 +mva (avhengig av oppdragets størrelse og kompleksitet)

Planteplan med planteliste
En planteplan
er en farget illustrasjonsplan over en planlagt beplantning med nøyaktig antall og sorter. Planen utarbeides i målestokk 1:100 eller 1:50. Den inkluderer en planteliste med oversikt over alle plantene med både norske og latinske plantenavn, en oversikt over antall planter i hvert plantefelt hvor det brukes et nummereringssystem som angir hvor mange planter av hvilken art som skal hvor, planteavstand (per m/per m2), høyde på plantene, blomstringstid, evt. spesielle behov og vekstbetingelser, m.m. Planteplanen blir levert med en planteliste og evt. et vedlegg med bilder av alle plantene.
Pris: fra ca. kr 2.000 +mva (avhengig av plantearealets størrelse og kompleksitet)

OBS! Alle oppgitte priser er eksklusive 25% mva.
Kjøregodtgjørelse  kommer i tillegg, som beregnes etter statens satser med kr. 4,05 pr km. Bompenger kommer også i tillegg.

Spesialtilbud for Det Norske Hageselskap -medlemmer
Vestfold Hagedesign er med i nettverket av profesjonelle hageplanleggere i Det Norske Hageselskap som også utgir hagebladet Norsk Hagetidend.
Hagelagets medlemmer får tilbud om inntil  tre timers hjelp med hageplanlegging som inkluderer hjemmebesøk, dvs. en idetime, evt. enkle skisseforslag og evt. en rapport som oppsummerer forslagene. Prisen er kr. 3000 inkl. mva og reisekostnader. Medlemsnummeret til Hageselskapet skal oppgis. For mer informasjon, se Hageplanlegging på Hageselskapets egne nettsider.http://www.hageselskapet.no/hageplanleggere/

 

 

 

 


Klikk for å forstørre


Klikk for å forstørre


Klikk for å forstørre
 

Vestfold Hagedesign gir spesialtilbud til Hagelagets medlemmer -
se Hageselskapets nettverk for profesjonell hageplanlegging